• 100 Perintah Allah Dalam Al-Quran Untuk Kehidupan Manusia

  Posted on Julai 12, 2018 by in Terkini

  *100 PERINTAH ALLAH DALAM QURAN UNTUK KEHIDUPAN MANUSIA.*
  (Untuk lebih mudah merujuk surah dibawah, boleh guna terjemahan Al-Quran)

  *1. Jangan berkata kasar.*
  (QS 3 – Ali Imran : 159)

  *2. Tahanlah marah.*
  (QS 3 – Ali Imran : 134)

  *3. Berbaiklah kepada orang lain.*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 36)

  *4. Jangan sombong dan bongkak.*
  (QS 7 – Al A’raaf : 13)

  *5. Maafkanlah kesalahan orang lain.*
  (QS 7 – Al A’raaf : 199)

  *6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.*
  (QS 20 – Thaahaa : 44)

  *7. Rendahkanlah suaramu.*
  (QS 31 – Luqman : 19)

  *8. Jangan mengejek orang lain.*
  (QS 49 – Al Hujuraat : 11)

  *9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapa).*
  (QS 17 – Al Israa’ : 23)

  *10. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tua ( ibu bapa).*
  (QS 17 – Al Israa’ : 23)

  *11. Jangan memasuki bilik peribadi ibu bapa tanpa izin.*
  (QS 24 – An Nuur : 58)

  *12. Catatlah hutang-hutangmu.*
  (QS 2 – Al Baqarah : 282)

  *13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta.*
  (QS 2 – Al Baqarah : 170)

  *14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan.*
  (QS 2 – Al Baqarah : 280)

  *15. Jangan makan riba’/membungakan wang*
  (QS 2 – Al Baqarah : l

  *16. Jangan melakukan rasuah)*
  (QS 2 – Al Baqarah : 188)

  *17. Jangan ingkar atau melanggar janji*
  (QS 2 – Al Baqarah : 177)

  *18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu*
  (QS 2 – Al Baqarah : 283)

  *19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan*
  (QS 2 – Al Baqarah : 42)

  *20. Berlakulah adil terhadap semua orang*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 58)

  *21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 135)

  *22. Harta yang meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

  *23. Wanita memiliki hak waris*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

  *24. Jangan memakan harta anak yatim*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 10)

  *25. Lindungi anak yatim*
  (QS 2 – Al Baqarah : 220)

  *26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 29)

  *27. Damaikanlah orang yang berselisih*
  (QS 49 – Al Hujuraat : 9)

  *28. Hindari perasangka buruk*
  (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

  *29. Jangan memfitnah orang*
  (QS 2 – Al Baqarah : 283)

  *30. Jangan memfitnah orang*
  (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

  *31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial*(QS 57 – Al Hadid : 7)

  *32. Biasakan memberi makan orang miskin*
  (QS 107 – Al Maa’uun : 3)

  *33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah*
  (QS 2 – Al Baqarah : 273)

  *34. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah*
  (QS 17 – Al Israa’ : 29)

  *35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu*
  (QS 2 – Al Baqarah : 264)

  *36. Hormatilah tetamu anda*
  (QS 51 – Adz Dzaariyaat : 26)

  *37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri*
  (QS 2 – Al Baqarah : 44)

  *38. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi*
  (QS 2 – Al Baqarah : 60)

  *39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid*
  (QS 2 – Al Baqarah : 114)

  *40. Perangilah mereka yang memerangi mu*
  (QS 2 – Al Baqarah : 190)

  *41. Jagalah etika perang*
  (QS 2 – Al Baqarah : 191)

  *42. Jangan lari dari peperangan*
  (QS 8 – Al Anfaal : 15)

  *43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)*
  (QS 2 – Al Baqarah : 256)

  *44. Berimanlah kepada para Nabi*
  (QS 2 – Al Baqarah : 285)

  *45. Jangan melakukan hubungan jenis di saat haid*
  (QS 2 – Al Baqarah : 222)

  *46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh*
  (QS 2 – Al Baqarah : 233)

  *47. Jauhilah hubungan jenis di luar nikah*
  (QS 17 – Al Israa’ : 32)

  *48. Pilihlah pemimpin dari meritnya. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya*
  (QS 2 – Al Baqarah : 247)

  *49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya*
  (QS 2 – Al Baqarah : 286)

  *50. Jangan mahu dipecah belah*
  (QS 3 – Ali Imran : 103)

  *51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini*
  (QS 3 – Ali Imran 3 :191)

  *52. Lelaki mahupun wanita mendapat balasan yang sama sesuai perbuatannya*
  (QS 3 – Ali Imran : 195)

  *53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 23)

  *54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 34)

  *55. Jangan kedekut*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 37)

  *56. Jangan iri hati*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 54)

  *57. Jangan saling membunuh*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 92)

  *58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan*
  (QS 4 – An Nisaa’ : 105)

  *59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 2)

  *60. Bekerja samalah dalam kebenaran*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 2)

  *61. Majoriti bukanlah merupakan kriteria kebenaran*
  (QS 6 – Al An’aam : 116)

  *62. Berlaku adil*
  (QS 5 – Al Maa-idah:8)

  *63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 38)

  *64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 63)

  *65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 3)

  *66. Hindari minum racun dan alkohol*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

  *67. Jangan berjudi*
  (QS 5 – Al Maa-idah : 90)

  *68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain*
  (QS 6 – Al An’aam : 108)

  *69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu*
  (QS 6 – Al An’aam : 152)

  *70. Makan dan minumlah secukupnya*
  (QS 7 – Al A’raaf : 31)

  *71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat solat*
  (QS 7 – Al A’raaf : 31)

  *72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan*
  (QS 9 – At Taubah:6)

  *73. Jagalah kemurnian*
  (QS 9 – At Taubah : 108)

  *74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah*
  (QS 12 – Yusuf : 87)

  *75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kezahilan*
  (QS 16 – An Nahl : 119)

  *76. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana*
  (QS 16 – An Nahl : 125)

  *77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain*
  (QS 17 – Al Israa’ : 15)

  *78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan*
  (QS 17 – Al Israa’ : 31)

  *79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya*
  (QS 17 – Al Israa’ : 36)

  *80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat*
  (QS 23 – Al Mu’minuun : 3)

  *81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah*
  (QS 24 – An Nuur : 27)

  *82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah*
  (QS 24 – An Nuur : 55)

  *83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati*
  (QS 25 – Al Furqaan : 63)

  *84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan*
  (QS 28 – Al Qashash : 77)

  *85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah*
  (QS 28 – Al Qashash:88)

  *86. Jangan terlibat dalam homosexual*
  (QS 29 – Al ‘Ankabuut : 29)

  *87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar*
  (QS 31 – Luqman : 17)

  *88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong*
  (QS 31 – Luqman : 18)

  *89. Wanita dilarang mempamerkan diri*
  (QS 33 – Al Ahzab : 33)

  *90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita*
  (QS 39 – Az Zumar : 53)

  *91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah*
  (QS 39 – Az Zumar : 53)

  *92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan*
  (QS 41 – Fushshilat : 34)

  *93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah*
  (QS 42 – Asy Syuura : 38)

  *94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa*
  (QS 49 – Al Hujuraat : 13)

  *95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)*
  (QS 57 – Al Hadid : 27)

  *96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu*
  (QS 58 – Al Mujaadilah : 11)

  *97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil*
  (QS 60 – Al Mumtahanah : 8)

  *98. Hindari diri dari sifat kikir*
  (QS 64 – At Taghaabun : 16)

  *99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*
  (QS 73 – Al Muzzammil : 20)

  *100. Jangan mengherdik orang yang meminta-minta*
  (QS 93 – Adh Dhuhaa : 10)

  *Shadaqallahul adzim, Maha Benar ALLAH SWT dengan segala FirmanNya…*

  *ALLAHU AKBAR. wabiALLAH Attaufiiq*

  Tinggalkan Komen Anda Di bawah